Senzime får forskningsanslag från Green Innovation Park

Uppsala, 19 Maj 2017. Senzime (publ) erhåller forskningsanslag, GIP-medel för samverkan, via Green Innovation Park för att genomföra en studie som syftar till att utvärdera möjligheten att använda OnZurf Probe för att följa hur olika substanser sprider sig i jord. Studien kommer att genomföras på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå där Senzime idag har ett etablerat samarbete med en forskare på Institutionen för skogens ekologi och skötsel. Anslaget är på 50 000 sek och ger bolaget möjlighet utöka marknadsmöjligheterna för OnZurf Probe till att även omfatta mätningar i naturen.

Det finns ett behov att kunna mäta förekomsten av substanser (kol och kväveföreningar) vid rötter på träd. Rötter utsöndrar föreningar som är substrat för mikrober. För att kunna göra mätningar av utsöndringen från trädrötter behövs en provsamlare som kan riktas mot roten och som inte mäter runt hela membranet dvs samlar in substrat från annan omkringliggande omgivning. OnZurf Probe har ett "öppet fönster" som innebär att man kan rikta proben mot mätområdet av intresse och därigenom samla upp substanser från en riktning. Resultaten presenteras i slutet av 2017. Huvudfokus är dock fortsatt det medicintekniska området där bolaget inom kort väntar CE-märkning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime


Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.