Senzime får forskningsanslag från Bio-X

Uppsala, 19 april 2016. Senzime erhåller forskningsanslag från Vinnova via Bio-X, för att genomföra en studie som syftar till att kliniskt utvärdera OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer för postoperativ monitorering av patienter med cancer i matstrupen. Anslaget ger också möjlighet till att genomföra aktiviteter inför kommersialisering och CE-märkning av produkterna. Anslaget uppgår till 2 Mkr och studien kommer genomföras i Lund.

”Via blodprov upptäcks exempelvis syrebrist i ett nyopererat organ i vissa fall först efter flera dygn. Sammankopplad med OnZurf Probe kan vårt instrument CliniSenz Analyzer uppmärksamma tecken på̊ denna mycket allvarliga komplikation redan efter 20 minuter, vilket kommer medföra betydande patientnytta och sänkta vårdkostnader. Vi har tidigare utfört en klinisk studie dar vi följde blodsockernivåer på̊ patienter i riskzonen för diabetes. Nu ska vi dokumentera fördelarna med OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer på patienter med cancer i matstrupen vilket är en stor och växande patientpopulation, och vi kommer fortsätta söka samarbeten för att kliniskt dokumentera fördelarna med våra produkter”, säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på̊ bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på̊ Aktietorget. www.senzime.com  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.