Senzime expanderar in på den franska marknaden drivet av nya kliniska riktlinjer

Pressmeddelande: Uppsala, den 29 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolaget tecknat distributionsavtal med The Surgical Company (tidigare Sebac) avseende den franska marknaden samtidigt som man står i begrepp att leverera sin första order till ett universitetssjukhus i landet. Inträdet på marknaden är drivet av nya kliniska riktlinjer i Frankrike med rekommendationer som stödjer användandet av Senzimes produkter vid operationer.

”Frankrike är en av världens viktigaste medicintekniska marknader och därmed en oerhört betydelsefull pusselbit i vår kommersiella plan. The Surgical Company är ledande på den franska marknaden för anestesi och vi är stolta över att de valt att ta in våra produkter i sitt sortiment”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

The Surgical Company (Sebac) grundades 1974 och har under snart 50 år drivit revolutionerande produktlanseringar inom anestesiområdet där man skapat sig såväl stort kunnande som ett brett kontaktnät. TSC har över 3 500 kunder i Frankrike och fokus på innovativa produkter med stora patientbehov inom anestesiområdet. Senzime har redan idag order som ska levereras, då intresset från franska läkare har varit stort efter bolagets deltagande på det nationella anestesimötet i Paris förra året.

Det franska anestesiförbundet har under 2020 uppdaterat sina riktlinjer avseende monitorering av neuromuskulär blockad. Anledningen till uppdateringen är enligt författarna den omfattande forskning som visar hög frekvens av kvarvarande neuromuskulär blockad med risk för kritiska komplikationer och ökad dödlighet som följd samtidigt som man ser att användning av en objektiv monitor bidrar till att motverka detta. Rekommendationen anger att en objektiv monitor bör användas i samband med all administration av muskelrelaxerande läkemedel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.