Senzime erhåller CE-MDR godkännande för ny engångssensor avsedd för användning på små barn

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 mars 2022. Senzime meddelar idag att bolagets TetraGraph-system nu även godkänts för användning på barn genom CE-MDR godkännande av nya engångssensorn TetraSens Pediatric.

Senzimes system för övervakning av neuromuskulär blockad under och efter operation – TetraGraph – är sedan 2018 CE-märkt och säljs idag i 29 länder världen över. Nu lanseras TetraSens Pediatric, en liten och flexibel sensor som breddar den avsedda patientgruppen av TetraGraph-systemet till att även kunna användas på små barn.

Studier visar att barn löper lika hög risk för komplikationer vid användning av paralyserande läkemedel som vuxna. Spädbarn och barn har även visat stora variationer och förlängd verkningslängd efter administrering av NMB.

Pia Renaudin, VD för Senzime, kommenterar "Användningen av paralyserande läkemedel på barn ökar stadigt. Barn utgör en extra känslig patientgrupp där det är svårare att övervaka neuromuskulär aktivitet under operation. Vår nya engångssensor TetraSens Pediatric skapar nu förutsättningar för bättre monitorering av barn under och efter operation.”

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.