Senzime byter grafisk profil

Uppsala 3 oktober 2016. Senzime AB (publ.) byter grafisk profil. Efter bolagets förvärv och integration av Acacia Designs byter Senzime grafisk profil i och med att det nya Senzime byggs – ett bolag i framkanten inom patientmonitorering.

I maj 2016 förvärvades Acacia Designs BV (Acacia), ett internationellt utvecklingsbolag inom narkosmonitorering med ursprung från Mayo Clinic, USA. Acacia har utvecklat ett helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp och minska komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen av Senzimes och Acacias verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande av system som kontinuerligt följer biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter operation.

”Det nya Senzime erbjuder ett bredare och mer komplett utbud av produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden. För att avspegla vår bredare produktportfölj och visa det nya Senzime har vi bytt grafisk profil”, säger Lena Söderström, VD för Senzime.

Besök www.senzime.com för att ta del av de nya förändringarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TO THE EDITORS

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.