Senzime byter CFO

Pressmeddelande: Uppsala, 14 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets CFO Jessica Roxhed avgår av personliga skäl och lämnar företaget i augusti 2019.

Jessica Roxhed har idag meddelat att hon av personliga skäl kommer att lämna företaget då hon avser att starta en ny karriär. "Jessica har varit en mycket värdefull medlem av ledningsgruppen under bolagets uppbyggnadsår och jag önskar henne lycka till i hennes kommande karriärbyte. Senzime är inne i en ny, expansiv fas med fokus på global kommersialisering av TetraGraph och jag ser fram emot att inleda rekryteringen av en CFO med en erfarenhet som matchar bolagets behov framöver", säger Pia Renaudin, Senzimes VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.