Senzime beviljas ytterligare patent för OnZurf Probe

Uppsala, 24 Maj, 2017. Senzime ABs (publ) ansökan om nytt svenskt patent för OnZurf Probe har godkänts vilket stärker Senzimes patentportfölj. Onzurf Probe är en ny generation av mikrodialysprobe som ger möjlighet till organspecifik monitorering av exempelvis tarm, lever och njure efter kirurgiska ingrepp. Tekniken gör det möjligt att följa läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer såsom ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (läckage i vävnadsskarv).

Senzime har utvecklat användarvänliga produkter för kontinuerligt samla in och mäta av glukos och laktat i vätskor såsom blod och på vävnader. Dessa mätningar är viktiga och ofta kritiskt för patienter som genomgått operation och som löper risk för postoperativa komplikationer såsom ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (läckage i vävnadsskarv).

CliniSenz-systemet består av OnZurf Probe och CliniSenz Analyzer. Systemet gör det möjligt att kontinuerligt samla in och analysera prover tagna från ytan av ett organ. OnZurf Probe användas idag vid studier på patienter som opererats för matstrupscancer, ett kirurgiskt ingrepp som utförs på en halv miljon patienter världen över varje år. I Sverige genomförs årligen tiotusentals canceroperationer där effektivare monitoreringssystem kan bidra till att minska antalet smärtsamma och vårdnadskrävande komplikationer som ökar kostnaden för behandlingen.

Senzime utvecklar produkter för att möta sjukvårdens efterfrågan på lösningar som kan minska andelen komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Det beviljade patent stärker vår patentportfölj både för OnZurf Probe och hela CliniSenz-systemet. Vi är fortsatt övertygade om att vi har högintressanta produkter och att vi är på rätt marknad vid rätt tillfälle. Vi har tecknat ett genombrottsavtal för den japanska marknaden, vi står inför en bred marknadsintroduktion och vi ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017", säger Senzimes VD Lena Söderström.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.