Senzime beviljas patent i USA för OnZurf Probe

Pressmeddelande: Uppsala, den 23 december 2020. Senzime meddelar idag att företagets patentansökan om OnZurf Probe i USA har beviljats. OnZurf är en mikrodialysprob utformad för att övervaka mag-tarmorgan som matstrupe, mage och lever.


 

OnZurf Probe förvärvades av Senzime 2016 och bygger på en innovation av Dr Pernilla Abrahamsson och klinisk forskning vid Umeå universitet. Utvecklingen inklusive CE-godkännande av OnZurf slutfördes av Senzime år 2017. OnZurf är utformad för att möjliggöra kontinuerlig provtagning och monitorering av enskilda organ såsom matstrupe, mage och lever. Genom övervakning på organytan är det möjligt att med minimal påverkan på organet detektera lokala metabola processer såsom förhöjning av laktat och andra markörer inklusive tidiga indikatorer på syrebrist (ischemi) och komplikationer.

I november 2020 licensierade Senzime ut OnZurf probe för den europeiska marknaden inklusive tillverkningsrättigheter och relaterat produktansvar till företaget Moss S.p.A baserat utanför Milano, Italien. Senzime har behållit patenträttigheterna samt rätten att kommersialisera OnZurf på samtliga marknader utanför Europa, inklusive USA.

”OnZurf Probe är en unik produkt med en enorm potential för tidig upptäckt av allvarliga tillstånd såsom ischemi. Detta amerikanska patent kommer att vara mycket viktigt vid framtida kommersialisering av OnZurf på den amerikanska marknaden”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 december 2020 kl. 16:15 CET.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.