Senzime bekräftar slutförhandling av strategiskt licensavtal med global marknadsledare

Uppsala 19 maj, 2022 – Senzime meddelar idag att bolaget har pågående slutförhandlingar avseende ett strategiskt licens- och utvecklingsavtal med en marknadsledande global aktör inom patientmonitorering.

Avtal förväntas tecknas under innevarande kvartal och innebär att Senzimes teknikplattform för monitorering av patienter under narkos integreras med motpartens system och kommersialiseras med ett licensupplägg.

Ett av Senzimes fokusområden är att utveckla strategiska partnerskap för att integrera och accelerera penetrationen av bolagets teknologi genom produktsamarbeten.

”Senzimes TetraGraph-system etablerar sig väl på världsmarknaden. Fler och fler riktlinjer, såväl nationellt som på sjukhusnivå, driver användningen av objektiv neuromuskulär monitorering. Vilket gör att den adresserbara marknaden växer allt fortare. Detta ökar det industriella intresset för våra lösningar och möjligheten att ansluta vår TetraGraph till centrala övervakningssystem. Inom ramen för detta bekräftar vi nu slutförhandlingen av vad som är vårt viktigaste licensavtal och partnerskap hittills och som möjliggör integrering av TetraGraph på tusentals redan installerade patientmonitoreringssystem”, kommenterar Pia Renaudin, VD för Senzime.

Senzime har hittills levererat ut mer än 1 200 TetraGraph-system. 2022 inleddes med rapporteringen om pågående eller kontrakterade utprövningar på 74 sjukhus världen över. Vid första kvartalets utgång hade 27 av dessa utprövningar lett till vunna affärer, inga förlorade affärer till konkurrenter och 29 nya påbörjade utprövningar.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.