Senzime AB (publ) lanserar ny hemsida

Uppsala, 7 februari, 2017. Senzime AB (publ) lanserar ny hemsida.
Den nya hemsidan är omarbetad med ny design, funktionalitet och teknisk plattform för att framgångsrikt kunna kommunicera bolagets teknologi och utveckling gentemot samtliga intressegrupper.

”I takt med att vi närmar oss marknad och knyter till oss distributörer ser vi ett ökat behov av en modern websida med möjlighet att nå ut såväl vetenskapligt som marknadsmässigt samtidigt som vi öppnar upp för möjligheten att hantera dialogen med våra distributörer på ett enkelt och direkt sätt. Detta är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att bygga ett världsledande företag inom patientmonitorering.” säger Senzimes VD, Lena Söderström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pernilla Abrahamsson, Marknad och försäljningsdirektör Senzime
Tel: 070-37 37 472, e-post: pernilla.abrahamsson@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.