Senaste nytt från säljstyrkan i Storbritannien

Nyheter: Uppsala den 17 juni 2021. Säljare av TetraGraph kommenterar utvecklingen i Storbritannien som en följd av de nya nationella riktlinjerna.

I slutet av maj informerade vi om offentliggörandet av nya riktlinjer i Storbritannien och Irland som anger att kvantitativ neuromuskulär övervakning måste användas före, under och efter operation i alla fall då neuromuskulär blockering (NMB) läkemedel administreras, och varje operationssal ska vara utrustad med en monitor. Ett ökande antal länder i Europa har nu olika typer av rekommendationer, antingen genom riktlinjer eller evidensbaserad praxis på sjukhusen.

Vår distributör i Storbritannien har den senaste månaden sett en accelererande hög efterfrågan, vilket skapat en väntelista hos distributören för utprövning av TetraGraph.

"Vårt säljteam är stolta och glada över att driva utvecklingen i Storbritannien och Irland för att stödja AAGBI:s rekommendation om en objektiv monitor i varje operationssal som används på varje patient som får muskelblockerande läkemedel. Komplikationer efter anestesi är fortfarande ett oerhört vanligt problem om en objektiv monitor inte används", säger Shelley Dale, Nationell försäljningschef, Healthcare 21.

Från det fältbaserade försäljningsteamet
"Det är en spännande tid att vara i Medtech Sales. TetraGraph är en fantastisk produkt som kunderna verkligen vill använda, och lyckligtvis kan vi åter besöka sjukhus säkert igen efter nedstängningarna och visa dem hur TetraGraph presterar" Scott Clissold, Senior Sales Representative Healthcare 21.

Senzimes distributör i Storbritannien (februari 2020) och Irland (april 2021) är Healthcare 21 som ägs av svenska AddLife sedan april i år. Healthcare 21 omsatte cirka 171 miljoner euro förra året.

TetraGraph är ett unikt, kvantitativt och EMG-baserat digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos. TetraGraph kan användas vid alla typer av operationer och i samtliga sjukhusmiljöer då den är mobil och kan följa patienten.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.