Prisad innovation minskar lidande och blev affär

Två artiklar om Pernilla Abrahamsson och OnZurf Probe

2015-11-20

Uminova Innovation: "Pernillas prisade innovation minskar lidande"

Affärsliv24: "Hon gjorde affär av sin innovation"

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Om OnZurf

Onzurf, en ny generation av mikrodialysprobe (kateter) som ger möjlighet till organspecifik monitorering efter operationer av exempelvis tarm, lever och hjärta. Mikrodialys är en teknik som ursprungligen utvecklades vid Karolinska Institutet på 1970-talet och är idag validerad i över 15 000 vetenskapliga studier.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.