Pressmeddelande; Senzimes OnZurf Probe godkänd för CE-märkning

Uppsala, 18 december 2017. Senzime AB (publ) meddelar att företaget har fått CE-märkningen godkänd för OnZurf Probe, vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.

OnZurf Probe kommer nu att lanseras i Europa, till en början genom direktförsäljning i Skandinavien samtidigt som andra distributionsavtal etableras i övriga Europa. OnZurf Probe är avsedd att användas efter olika kirurgiska ingrepp i magtarmkanalen.

"Kontinuerlig provtagning hos patienter som genomgår operation kan ge möjlighet att upptäcka tidiga komplikationer. Den kliniska marknaden söker produkter som möjliggör kontinuerlig provtagning och övervakning av vävnadsämnen för att upptäcka komplikationer efter operation. CE-märkningen av OnZurf Probe är ännu en viktig milstolpe för Senzime och vi kommer nu att inleda lanseringen i Europa", säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

Onzurf Probe är unik då den kontinuerligt samlar in prover från ytan av ett organ i magtarmkanalen. Dessa prover kan analyseras med en extern analysator eller med Senzimes analysator CliniSenz. Provtagning med OnZurf Probe innebär att man kan följa patientens läkningsprocess efter operation och få tidiga varningssignaler gällande postoperativa komplikationer som exempelvis syrebrist (ischemi).

För exempelvis patienter med matstrupscancer är huvudbehandlingen kirurgi med åtföljande risk för flera operationer, komplikationer och dödlighet. Efter matstrupskirurgi bidrar OnZurf Probe med information om organets status till läkarna, vilket underlättar den postoperativa behandlingen. För närvarande utvärderas OnZurf Probe i flertalet kliniska studier – både som fristående provtagare och via kontinuerliga mätningar med CliniSenz. Bolagets analysator CliniSenz bedöms få CE-godkännande under andra delen av 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime


Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2017.

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.