Pressmeddelande; Senzime erhåller CE-godkännande för TetraGraph

Uppsala, 12 december, 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget har erhållit CE-godkännande av TetraGraph vilket möjliggör kommersialisering.

Lena Söderström, VD Senzime, ”CE-godkännandet är en stor milstolpe för Senzime. Vi kommer nu omgående att påbörja leveranser av TetraGraph systemet till marknaden via våra distributörer, initialt i Europa följt av USA och resten av världen. TetraGraph skapar bättre förutsättningar att övervaka effekterna av narkos och säkerställa att patienten kan andas spontant vid uppvaknande vilket förebygger komplikationer och därmed minskar sjukvårdskostnader ”. 

TetraGraph är ett unikt system för övervakning av patienter under narkos med muskelavslappnande läkemedel, så kallade NMBAs (neuromuscular blocking agents). Systemet gör det möjligt att enkelt och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten efter operation, och säkerställa rätt dosering av läkemedel under operation.

Vi ser fram emot att använda TetraGraph rutinmässigt då systemet ger oss ovärderlig klinisk information samtidigt som den sparar tid med snabb installation och är enkel att använda.”, säger Prof. Bela Fulesdi, ordförande på Institutionen för Anestesiologi och Intensivvård, Debrecen Universitetssjukhus, Debrecen, Ungern.  

Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph är ett unikt system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning.

Senzime har sedan tidigare distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Schweiz, Australien och Nya Zealand, samt ett licensavtal i Japan. Diskussioner pågår för närvarande med distributörer på ytterligare marknader och dessa avtal väntas under kommande kvartal.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2017.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.