Presskonferens vid Debrecens universitet om det lyckade samarbetet under utvecklingen av TetraGraph

Nyhet: Uppsala, 6 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att en presskonferens har hållits vid Debrecens Universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, avseende deras deltagande i testning och validering av TetraGraph under de senaste fem åren.

"Många års hårt arbete har lett oss till vad TetraGraph presterar idag med imponerande noggrannhet och användarvänlighet. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård vid Debrecens universitet har varit mycket viktig i denna process för att validera och finjustera TetraGraph, och professor Bela Fulesdi samt Dr Reka Nemes har varit nyckelpersoner i denna process”, säger Pia Renaudin, VD på Senzime.

Efter ett inledande tal av professor Sorin Brull till de samlade journalisterna om betydelsen av neuromuskulär övervakning, berättade professor Bela Fulesdi om hur samarbetet startade och dess betydelse för avdelningen. Dr Reka Nemes demonstrerade användningen av TetraGraph med hjälp av en kortfilm och Senzimes VD Pia Renaudin talade om affärsmöjligheter för TetraGraph samt det planerade framtida samarbetet mellan de två parterna. Presskonferensen avslutades med tal från Debrecens Universitet vice rektor samt dekanus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.