Prekliniska resultat från mätningar med OnZurf probe kommer att presenteras på kliniska konferenser

Uppsala, 19 Augusti 2016. Resultat från prekliniska studier med OnZurf probe kommer att presenteras på Kirurgveckan i Malmö/Lund och på  ”The International Society for Diseases of the Esophagus” i Singapore.

Specialistläkare Oscar Åkesson Skåne Universitets sjukhus, Lund presenterar “"Yt- mikrodialys (OnZurf Probe) en metod för övervakning av syrebrist i tunntarmen" på "Kirurgveckan" i Malmö/Lund och "Yt-mikrodialys (OnZurf sond) vid magsäcksrekonstruktion – en experimentell studie" på kongressen " The International Society for Diseases of the Esophagus” in Singapore. Studierna är genomförda på Umeå Universitet som ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus och Skåne Universitetssjukhus, Lund.

Kontinuerlig mätning av laktat hos patienter som genomgått operation kan ge möjlighet att upptäcka tidiga läckage. Den kliniska marknaden eftersöker system som möjliggör kontinuerlig monitorering av biomarkörer i blod och vävnad för att snabbare detektera komplikationer efter operationer och styra interventioner. Bara i Sverige genomförs årligen tiotusentals canceroperationer där effektivare monitoreringssystem efterfrågas för att minska antalet smärtsamma och vårdnadskrävande komplikationer som ökar kostnaden för behandlingen.

Senzime har utvecklat användarvänliga produkter för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i vätskor såsom blod och cellodlingar. Dessa mätningar är viktiga – och i många fall kritiska – för patienter som genomgått operationer och som riskerar onödiga och behandlingskrävande komplikationer som exempelvis ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (tarminnehåll som läcker in i bukhålan). Senzimes produkt OnZurf probe gör det möjligt att genomföra kontinuerliga biokemiska provtagningar på specifika organ, vilket nu ska visas i en studie på patienter som genomgått operation av cancer i matstrupen (esofagusresektion), ett ingrepp som genomförs på en halv miljon patienter globalt årligen.

Onzurf probe, en ny generation av mikrodialysprobe (kateter) som ger möjlighet till organspecifik monitorering efter operationer av exempelvis tarm, lever och hjärta. Mikrodialys är en teknik som ursprungligen utvecklades vid Karolinska Institutet på 1970-talet och är idag validerad i över 15 000 vetenskapliga studier.

För mera information, kontakta: Lena Söderström, VD Senzime AB Tel: +46 708-16 39 12, email: lena.soderstrom@senzime.com 

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.