Pia Renaudin tillträder som ny VD för Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 7 februari 2019. Pia Renaudin tillträder som ny VD för Senzime AB (publ).

Senzime tillkännagav den 19 november 2018 utnämningen av Pia Renaudin som ny VD. Pia har idag tillträtt sin position och efterträder därmed Catrin Molund i egenskap av tillförordnad VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel +46 (0) 708 – 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019, 08:45.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.