Pia Renaudin ny VD för Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2018. Styrelsen i Senzime AB (publ) har idag beslutat att utse Pia Renaudin till ny Verkställande Direktör. Pia tillträder under första kvartalet 2019 och efterträder nuvarande VD Lena Söderström som lämnar Senzime efter närmare sex år. Catrin Molund, Director Marketing & Business Development på Senzime, tillträder från och med idag som tillförordnad VD till dess att Pia tillträder sin tjänst.

Pia har över 20 års erfarenhet av ledande, internationella befattningar inom marknad och försäljning på bland annat AstraZeneca, Gilead Sciences och är idag General Manager Nordics för Stryker, ett av världens största medicintekniska bolag. Pia har en MBA från Göteborgs universitet och examen från INSEAD.

– Det är med stor glädje och entusiasm som styrelsen idag kan meddela att Pia Renaudin tar över stafettpinnen som VD för Senzime. Pia har lett några av de mest framgångsrika internationella produktlanseringarna i den nordiska Life Science-branschen och med hennes imponerade meritlista och väldokumenterade erfarenhet av internationell försäljning och ledarskap ser vi fram emot att utveckla Senzime vidare till att bli en världsledare inom patientmonitorering, säger Philip Siberg, Senzimes styrelseordförande.

– Samtidigt vill styrelsen tacka Lena Söderström för mycket förtjänstfulla och tongivande insatser som VD för Senzime. Under Lenas ledning har bolaget utvecklats från att vara ett litet forskningsbolag, till att med två genomförda förvärv, flera uppnådda CE-godkännanden och inledande global kommersialisering i ett 20-tal länder nu vara ett medicinteknikföretag redo för kommersiell uppskalning på en global marknad. Nu står vi inför ett nytt kapitel i Senzimes historia och där kommer Pia kunna medföra värde för alla intressegrupper, säger Philip Siberg.

Pia Renaudin tillträder sin tjänst under första kvartalet 2019. Tillförordnad VD Catrin Molund är idag medlem av Senzimes ledningsgrupp och bland annat ansvarig för marknad, nya affärsmöjligheter och kontrakt. Catrin har över 17 års erfarenhet inom Life Science-sektorn från företag som Orexo, Phadia, Amersham Biosciences och Pyrosequencing. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, styrelsens ordförande

Tel +46 70 7906734, e-post: philip.siberg@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2018.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.