Patientorganisation rekommenderar kvantitativ monitorering

Nyhet: Uppsala, den 4 februari 2022. Senzime meddelar idag att APSF, Anesthesia Patient Safety Foundation, reviderar sina rekommendationer för patientövervakning och rekommenderar kvantitativ monitorering när muskelrelaxerande läkemedel ges till patient

Rekommendationen baseras på konsensus från en expertgrupp som fastställt riktlinjer som stödjer och förbättrar säkerheten i klinisk praxis. Den understryker behovet av att ge korrekt läkemedelsdos när man söver och paralyserar patientens muskler, för att undvika komplikationer.

Muskelsvaghet som kvarstår efter operation lyfts fram som ett patientsäkerhetshot på grund av läkemedlens variabilitet. Om muskelparalyserande läkemedel har getts till patienten, finns det risk för komplikationer som
till exempel andningsproblem.

Rekommendationen anger att kvantitativ monitorering har väldokumenterade fördelar jämfört med subjektiv övervakning och är den föredragna metoden. APSF rekommenderar som praxis att en monitor för neuromuskulär blockering används närhelst ett muskelparalyserande läkemedel ges, och att kvantitativ övervakning är att föredra framför kvalitativ.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: " Det här är fantastiska nyheter! Vår vision är en värld utan anestesi-relaterade komplikationer och uttalandet från patientsäkerhetsstiftelsen kan bidra till att öka vårdgivares medvetenhet om vikten av att använda exakta och repeterbara monitorer för att förhindra dessa viktiga säkerhetsproblem."

Om tidskriften

APSF-nyhetsbrevet är den officiella tidningen för THE ANESTHESIA PATIENT SAFETY FOUNDATION
Länk till tidskriften

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.