OnZurf probe kan detektera metabola förändringar i tunntarmsväggen

Uppsala 30 augusti 2016. En preklinisk samarbetsstudie mellan Umeå Universitet och Skånes Universitetssjukhus, Lund visade att OnZurf probe tidigt kan detektera metaboliska förändringar vid syrebrist i tunntarmsväggen.

Resultaten från studien indikerar att de metaboliska förändringarna, laktatnivåerna i dialysvätskan överensstämde med de histo-patologiska fynden vid syrebrist. Studien visar att mätningar med OnZurf probe från tarmväggen kan vara ett användbart verktyg för tidig detektion av komplikationer i tunntarmen efter kirurgiskt ingrepp. Mera information om studien finns online via länken.

Kontinuerlig mätning av laktat hos patienter som genomgått operation kan ge möjlighet att upptäcka tidiga tecken på syrebrist. Den kliniska marknaden eftersöker system som möjliggör kontinuerlig monitorering av biomarkörer i blod och vävnad för att snabbare detektera komplikationer efter operationer. Bara i Sverige genomförs årligen tiotusentals canceroperationer där effektivare monitoreringssystem efterfrågas för att minska antalet vårdnadskrävande komplikationer som ökar kostnaden för behandlingen.

Senzime har utvecklat användarvänliga produkter för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i vätskor såsom blod och cellodlingar. Dessa mätningar är viktiga – och i många fall kritiska – för patienter som genomgått operationer och som riskerar postoperativa komplikationer som exempelvis syrebrist.

Senzimes produkt OnZurf probe gör det möjligt att genomföra kontinuerliga biokemiska provtagningar på specifika organ.

För mera information, kontakta: Lena Söderström, CEO of Senzime AB Tel: +46 708-16 39 12, email: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.