Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden

Uppsala, 30 maj 2016. Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds i morgon publiceras härmed informationsmemorandum på Senzimes och AktieTorgets respektive hemsidor. Teckningstiden löper från och med den 31 maj till och med den 15 juni 2016. Vid full teckning ger emissionen Senzime ett tillskott på cirka 15,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen uppgår till 3,80 kronor per aktie.

Nyemissionen i sammandrag

Omfattning: Högst 4 019 183 nya aktier ges ut, vilket vid full teckning innebär att bolaget tillförs ca 15,2 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Företrädesrätt: Varje på avstämningsdagen, den 27 maj 2016, innehavd aktie i Senzime berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de emitterade aktierna inte tecknas med företräde skall dessa erbjudas aktieägare och andra till teckning.

Teckningstid: 31 maj – 15 juni 2016.

Teckningskurs: 3,80 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget under perioden 31 maj – 13 juni 2016.

Handel med BTA: Kommer att ske på AktieTorget under perioden 31 maj 2016 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2016.

Memorandum: Finns tillgängligt via www.senzime.com och www.aktietorget.se

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB juridisk rådgivare i samband med emissionen.

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på̊ Aktietorget. www.senzime.com

Om Acacia Designs

Acacia Designs är ett internationellt utvecklingsbolag grundat av ledande kliniker och utvecklare inom anestesi. Bolaget har sitt ursprung från Mayo Clinic, USA, den största integrerade icke-kommersiella medicinska institutionen i världen och som 2015 rankades som världens bästa sjukhus. Acacia har utvecklat TetraGraph – ett unikt system för övervakning av patienter under narkos med muskelrelaxerande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt avgöra rätt dos av läkemedel samt när det är säkert att väcka patienten och tillåta spontan andning. Varje år får över 70 miljoner patienter som genomgår kirurgi muskelrelaxerande läkemedel och över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer. TetraGraph är avsett för att enkelt och med hög precision förbättra övervakningen av dessa patienter för att minska komplikationer och vårdkostnader. Objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är idag etablerad praxis på ett flertal marknader såsom Skandinavien och Frankrike. Ett antal initiativ pågår i flera större länder för att göra metoden till så kallad Standard of Care. Bolaget grundades baserat på forskning av Professor Sorin Brull, verksam vid Mayo Clinic och Dr. David Hampton med mångårig erfarenhet som Director inom Medtronic. www.acaciadesigns.eu

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.