Nya riktlinjer kräver neuromuskulär monitorering av patienter och tillgång till monitorer i varje operationssal

Nyhet: Uppsala, den 22 maj 2021. Senzime AB (publ) meddelar idag att organisationen för brittiska experter i anestesiologi, Association of Anaesthetists, har utfärdat nya riktlinjer för monitorering av neuromuskulär blockad i Storbritannien och Irland. Riktlinjerna anger bland annat att kvantitativ monitorering måste finnas tillgänglig på samtliga operationssalar och användas på alla patienter som får muskelblockerande läkemedel.

Komplikationer till följd av narkos fortsätter vara ett stort problem där konsekvenserna av otillräcklig återhämtning kan leda till allt ifrån generell muskelsvaghet och fördröjd återhämtning till lunginflammationer och död.

De nya riktlinjerna anger att kvantitativ neuromuskulär övervakning måste användas under samtliga faser av narkosen när neuromuskulärt blockerande läkemedel administreras, såväl innan läkemedlet administreras till dess att 90 % muskelåterhämtning har bekräftats.

Riktlinjen säger också att när handen inte är tillgänglig under operationen föreslås användning av en monitor där du kan stoppa in armen som till exempel elektromyografi (EMG). Detta krav förstärktes också under ett webinar som hölls av föreningen idag som betonade att endast EMG-övervakning kan ge exakta värden då äldre tekniker överskattar återhämtning av muskeltonus.

Antalet operationer/ operationssalar i Storbritannien och Irland som påverkas av de nya riktlinjerna bedöms uppgå till mer än 10 miljoner operationer årligen fördelat på över 3 000 operationssalar.

"Detta är ännu ett officiellt erkännande av de kritiska komplikationer som kan inträffa vid narkos om en kvantitativ monitor inte används. Senzimes TetraGraph-system är utvecklat för att förhindra detta och vår lösning och de starka rekommendationerna att övervaka varje patient oavsett typ av operation är verkligen ett stort steg framåt för att förbättra patientsäkerheten i världen", säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

TetraGraph är ett unikt, kvantitativt och EMG-baserat digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos. TetraGraph kan användas vid alla typer av operationer och i samtliga sjukhusmiljöer då den är mobil och kan följa patienten.

Länk till de nya riktlinjerna
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15501

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.