Ny amerikansk studie bekräftar effektiviteten hos TetraGraph för övervakning av neuromuskulär blockad hos barn

Uppsala, Sverige, den 7 september 2022: Senzime meddelar idag att en studie som publicerats i Saudi Journal of Anesthesia bekräftar att TetraGraph, företagets elektromyografi (EMG)-baserade monitor, är effektiv för övervakning av neuromuskulär blockad hos barn.

Kvantitativ Train-of-Four (TOF)-monitorering har använts i begränsad omfattning för spädbarn och barn, främst på grund av bristen på effektiv utrustning. I Owusu-Bediako K, Munch R, Mathias J, Tobias JD. Feasibility of intraoperative quantitative neuromuscular blockade monitoring in children using electromyography. Saudi J Anaesth 2022;16;412-8, var syftet att prospektivt bedöma effektiviteten med att använda den EMG-baserade monitorn TetraGraph och vuxensensorn TetraSens på barnpatienter som genomgår rutinmässiga kirurgiska ingrepp inom slutenvård. Studien omfattar 100 barnpatienter.

Studien bekräftar, i linje med studier av vuxna, att intraoperativ neuromuskulär monitorering för barn, med en vikt på 20–60 kg, blir effektiv genom att använda TetraGraph, även med vuxensensorer. Ingen av patienterna i denna studie hade andningskomplikationer efter operation eller behov av att flyttas till postoperativ vård.

Resultaten från studien visar också, eftersom EMG-baserad teknik inte kräver synlighet av eller fri rörlighet hos den stimulerade muskelgruppen, att denna teknik kan användas för olika kirurgiska ingrepp där det är begränsad tillgång till armen, såsom inom titthåls- och robotkirurgi. Eftersom alternativ övervakning under operation, som via ansiktsnerver, kan leda till överestimering av återhämtning och större risk för residualblockad, är monitorering av responsen på abductor digiti minimi-muskeln genom att använda EMGbaserade monitorn TetraGraph att föredra, enligt studien.

Pia Renaudin, VD på Senzime, kommenterar: ”Det är fantastiskt att ytterligare en studie bekräftar TetraGraphs användbarhet och precision, nu också för barnpatienter. Barn är en extra känslig patientgrupp och genom att använda kvantitativ monitorering är det möjligt att öka patientsäkerheten för alla barn som genomgår anestesi.”

Om publikationen

Saudi Journal of Anaesthesia (SJA) är den officiella publikationen för Saudi Anaesthetic Association. Den publicerar peer reviewed-originalartiklar och fokuserar på framsteg inom anestesi och relaterade vetenskaper. Publikationen har också som mål att uppmuntra och stimulera forskning och kommunikation mellan sjukhus och universitet i Saudiarabien, de arabiska länderna och resten av världen.

Owusu-Bediako K, Munch R, Mathias J, Tobias JD. Feasibility of intraoperative quantitative neuromuscular blockade monitoring in children using electromyography. Saudi J Anaesth [serial online] 2022 [cited 2022 Sep 7];16:412-8, finns tillgänglig på https://www.saudija.org/text.asp?2022/16/4/412/355527

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.