Norrlands Universitetssjukhus inleder studie med OnZurf Probe

Pressmeddelande: Uppsala, 25 mars 2019, Senzime (PUBL) meddelar idag att Norrlands Universitetssjukhus har inlett en ny explorativ pilotstudie med OnZurf probe. Studien kommer totalt att inkludera 30 patienter som genomgår en leveroperation.

Studien syftar till att ytterligare påvisa fördelarna med organspecifik, kontinuerlig mätning av metabola markörer. Tidig detektion av laktatstegring är en etablerad markör av syrebrist och möjlig komplikation som följd. Genom att kontinuerligt följa förändringar av olika metaboliter i levern med OnZurf Probe ges förutsättningar att få en större vetenskaplig inblick av leverns funktion och metabolism efter operation, med målsättning att kunna detektera och behandla komplikationer tidigare än vad som är kliniskt möjligt idag.

OnZurf Probe är en CE-märkt steril engångsprodukt som möjliggör kontinuerlig övervakning i gastrointestinala organ såsom matstrupe, mage, lever, tjocktarm och rektum. Den unika svensk innovationen placeras på ytan av ett organ utan behov av att penetrera vävnaden och därmed orsaka onödig skada eller stress för organet.

”Den typ av organspecifik mätning som OnZurf Probe möjliggör är unik i sitt slag, och vår förhoppning med studien är att kunna öka förståelsen för leverns ämnesomsättning genom att kunna följa postoperativa förändringarna direkt på organet” säger Oskar Hemmingsson, Överläkare på Norrlands universitetssjukhus (NUS).

NUS är det största sjukhuset i norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Pia Renaudin, CEO of Senzime AB                                                                                                                 

Tel: +46 (0)70-813 34 17, email: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019, 08:45.  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.