Möt Senzime på Medica mässan i Düsseldorf, 14-17 November

Uppsala, Oktober, 2016. Medica mässan i Düsseldorf är världens största mässa inom medicinsk industri. I 17 mässhallar visar utställare från hela världen upp sina produkter. Välkommen att besöka vår monter där vi visar våra produkter inom patientmonitorering, CliniSenz och TetraGraph.

Senzime ställer ut tillsammans med Business Sweden i Hall 1 D20.

Boka möte med oss på Medica – skicka ett mail till: info@senzime.com 

När: 14-17 November, 2016

Mer information om Senzime på Medica.

För mer information, kontakta:
Pernilla Abrahamsson, Marknads och säljchef
Tel: +46-70-37 37 472,
pernilla.abrahamsson@senzime.com 

TO THE EDITORS
Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.