Möt Senzime i Juni

Senzime deltar på Jefferies 2018 Healthcare Conference, New York

Pressmeddelande: Uppsala den 24 maj 2018, Senzime AB (SEZI) som utvecklar unika patientinriktade övervakningssystem som gör det möjligt att bedöma patienternas biokemiska och fysiologiska förlopp före, under och efter operation, tillkännagav idag att VD, Lena Söderström, kommer att delta i Jefferies Global Healthcare Conference på Grand Hyatt New York, 5-8 juni, 2018.

Senzime presenterar på Småbolagsdagen, Stockholm, 11 Juni

Senzime kommer att presentera på Småbolagsdagen, en small-cap konferens, som hålls i Stockholm den 11 juni (Sheraton Stockholm Hotel). Evenemanget arrangeras av Aktiespararna och bolaget kommer att representeras av VD Lena Söderström.

Denna händelse webbsänds på www.smabolagsdagen.net. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter presentationen.

För fullständigt program och registrering, se länk. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com  

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.