Monitorering av syrebrist med OnZurf Probe är accepterad för vetenskaplig publikation

Monitorering av syrebrist med OnZurf Probe är accepterad för vetenskaplig publikation

Den första vetenskapliga publikationen med OnZurf probe  ”Surface microdialysis on small bowel serosa in monitoring of ischemia” är nu accepterad för publikation i Journal of Surgical Research.

Studien visar att prover tagna med  OnZurf Probe från ytan av tunntarmen indikerade på syrebrist redan efter 20 minuter. Inga andra parametrar eller prover visade så tidiga tecken på minskad syretillgång.

Artikeln finns tillgänglig online.

http://www.journalofsurgicalresearch.com/article/S0022-4804(16)30010-5/abstract

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Pernilla Abrahamsson, Affärs och produktutvecklingschef Senzime AB

Tel: +46 70-37 37 472, e-post: pernilla.abrahamsson@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på̊ bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på̊ Aktietorget. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.