Marknadsmeddelande 118/16 – Information om företrädesemission i Senzime AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (SEZI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 25 maj 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 maj 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 3,80 sek. (1:8 á 3,80 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 31 maj 2016 till och med den 13 juni 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 31 maj 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 

Teckningstiden är den 31 maj till och med den 15 juni 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: SEZI TR
ISIN-kod: SE0008400527
Orderboks-ID: 122594
Första handelsdag: Den 31 maj 2016
Sista handelsdag: Den 13 juni 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SEZI BTA    
ISIN-kod: SE0008400535
Orderboks-ID: 122595           
Handelsperiod: 31 maj 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 23 maj 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.