Klinisk expert talar om vikten av att övervaka neuromuskulär blockad i nysläppt Podcast utgiven av patientsäkerhetsorganisation

Nyhet: Uppsala, den 10 februari 2022. Senzime meddelar idag att patientsäkerhetsorganisationen APSF släppt en Podcast som betonar vikten av att övervaka neuromuskulär blockad då detta är lika viktigt som att övervaka blodtryck, syresättning och ventilation under anestesivård.

Podcasten är den första av två poddar om detta ämne som ges ut av Anesthesia Safety Patient Foundation, där man lyfter fram att det är avgörande att ha tillgång till en pålitlig monitor. Det första avsnittet täcker tre olika teknologier, Perifer nervstimulator (PNS), Mechanomyography (MMG) och acceleromyography (AMG). Den andra podden kommer att innehålla bl.a Electromyography (EMG), TetraGraphs teknologibas.

Läkaren i podcasten drar slutsatsen att PNS-tekniken inte ger en tillförlitlig mätning, då cirka 35 % av patienterna i studien hade kvarstående muskelsvaghet vid mätning med PNS. MMG å andra sidan är den historiska guldstandarden men kliniskt opraktisk och därmed mer använd som en jämförelse för nyare teknologier.

AMG är fortfarande en vanligt förekommande teknik, men med begränsningar då den inte kan användas när patientens arm är instoppad under kirurgiska ingrepp. Man behöver även normalisera värden innan blockeringsmedel administreras för att undvika att återgången till normal neuromuskulär funktion överskattas. Patientrörelser vid uppvaknande från narkos kan också leda till opålitliga mätningar då tekniken är rörelsebaserad.

Enligt podcasten finns det fortfarande för låg kunskap och utbildning inom detta viktiga område, samt brist på användarvänliga monitorer ute på sjukhusen.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: "Alla initiativ för att sprida medvetenhet kring komplikationer som kan förebyggas är ett stort steg mot att göra kvantitativ övervakning klinisk praxis på alla sjukhus."

Om tidskriften

Anesthesia Safety Patient Foundations uppdrag är att förbättra säkerheten för patienter under anestesivård
Länk till tidskriften

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.