Japansk studie bekräftar att monitorering med TetraGraph är en bättre indikator på lämplig reverseringsdos av sugammadex och adekvat återhämtning av neuromuskulär funktion än AMG-baserade TOF-Watch SX

Nyhet: Uppsala, den 27 januari 2022. Senzime meddelar idag att en japansk studie publicerad i denna månads Anesthesia & Analgesia drar slutsatsen att TetraGraph EMG är en bättre indikator för att bedöma adekvat reverseringsdos av sugammadex och återhämtning av neuromuskulär funktion än konventionell övervakning med acceleromyografi- (AMG) -baserade TOF-Watch sSX

Det primära syftet med studien var att jämföra återhämtningstiden från neuromuskulär blockering registrerad av de två monitorerna under djupa och måttliga nivåer. EMG-baserade TetraGraph-mätningarna vid början och slut var signifikant närmare 100 % (baslinje) än mätningarna som erhölls med den AMG-baserade TOF-Watch SX. Dessutom överskattade TOF-Watch SX återhämtningen från neuromuskulär blockering, vilket kan utgöra ett patientsäkerhetsproblem. Resultaten tyder därför på att TetraGraph är en bättre indikator för adekvat återhämtning av neuromuskulär blockering jämfört med den mer variabla AMG-baserade enheten.

På grund av dess noggrannhet föreslår utredarna också att en lägre dos sugammadex (eller eventuellt användning av neostigmin) kan vara ett alternativ när återhämtningen övervakas med TetraGraph.

Författarna drar slutsatsen att TetraGraph är en bättre indikator för att besluta om adekvat reverseringsdos av sugammadex och för att bekräfta adekvat återhämtning av neuromuskulär funktion än konventionell övervakning med AMG-baserad TOF-Watch SX som överskattade återhämtningen.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: "Det är glädjande att ännu en studie med TetraGraph, denna gång i Japan, validerar TetraGraphs noggrannhet. Kvarvarande neuromuskulär blockad är en komplikation som kan förebyggas om läkare använder en exakt monitor. Att minimera läkemedelsanvändning är fördelaktigt för både patienter och sjukhusbudget."

Om tidskriften

ANESTHESIA & ANALGESIA är den officiella tidskriften för International Anesthesia Research Society och alla medlemmar får tidskriften som en förmån för sitt medlemskap. Tidningen innehåller månatliga peer reviewade artiklar om de senaste framstegen inom läkemedel, preoperativa förberedelser, patientövervakning, smärtbehandling, patofysiologi etc.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.