Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch SX

Pressmeddelande

Uppsala, 23 oktober 2017. Dr Réka Nemes från Universitetet i Debrecen, Ungern, avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, rapporterar resultat från den jämförande studien mellan TetraGraph och TOF-Watch SX.

Resultaten presenteras vid American Society of Anesthesiologists (ASA) årsmöte i Boston, USA. I mer än 67 år har ASAs årsmöte varit det största anestesirelaterade utbildningsevenemanget i världen, som samlar de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård.

Bakgrund. De monitorer som idag används baseras på rörelsedetektion och har begränsningar som gör dem impopulära; begränsningarna inkluderar lång uppstartstid samt behov av att fästa handen i ett fast läge för att kunna få exakta och repeterbara mätningar. Monitorer baserade på direkt mätning i nerven (EMG) rapporteras vara fria från de flesta av dessa begränsningar. [1]

Studiens syfte. Syftet med studien var att jämföra noggrannhet och prestanda hos den nya EMG- monitorn TetraGraph med den tidigare mest använda AMG-monitorn, TOF-Watch SX, i en två arms-studie i klinisk miljö. Studien utfördes i Debrecen under våren 2017.

Slutsats. Den nya EMG-monitorn TetraGraph är lätt att använda och går snabbt att installera. Enheten visar den faktiska nervaktiviteten i realtid. Datakorrelationen mellan EMG- och AMG-monitorn var god. Den kliniska testningen identifierade ett behov av finjustering för tröskelvärdet, vilket har implementerats i nuvarande version av TetraGraph.

"Denna jämförelse med den tidigare marknadsledaren TOF-Watch validerar TetraGraph och kommer att ge anestesiologer en exakt och lättanvänd utrustning som kan förhindra komplikationer, undvika onödigt patientlidande och spara kostnader", säger Lena Söderström, VD för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är insiderinformation som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan den 23 oktober 2017.


[1] Comparative Investigation of TOF-Watch SX and a New Electromyography-Based Neuromuscular Monitor, the TetraGraph, R.Nemes, A.Pongracz et al. Anesthesiology

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.