Inbjudan till Redeyes investerarträffar i Stockholm 1 juni och Göteborg 2 juni

Senzime förvärvade nyligen Acacia Designs BV.
”Förvärvet av Acacia är i linje med vår strategi att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering. I ett enda slag adderar vi nu ett helt nytt produktområde och ett internationellt, etablerat nätverk till Senzime. Det nya Senzime kommer därmed att erbjuda ett bredare och mer komplett utbud av produkter till hälso- och sjukvårdsmarknaden”, säger Lena Söderström, VD för Senzime.

Lena Söderström, VD Senzime samt Philip Siberg, ordförande Senzime presenterar bolaget samt förvärvet av Acacia Designs BV.

För inbjudan Stockholm 1 juni se bifogad länk:

http://beta.redeye.se/events#/event/477508

Lena Söderström, VD Senzime presenterar bolaget samt förvärvet av Acacia Designs BV.

För inbjudan Göteborg 2 juni se bifogad länk:

http://beta.redeye.se/events#/event/477534

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget. www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.