Höjdpunkter från Senzimes medverkan vid American Society of Anesthesiologists årsmöte i San Diego

Nyhet: Uppsala den 15 oktober 2021. Senzime är stolta över att kunna meddela att bolagets TetraGraph-system erhöll stort fokus vid det årliga amerikanska anestesimötet. En studie som utförts med TetraGraph blev utsedd till redaktörens val av deras tidskrift Anesthesiology, och fyra TetraGraph-studier presenterades, två med focus på användning till barn, och en vid användning på olika muskelgrupper samt en prospektiv studie för operationer där armen är immobiliserad.

Årsmötet är en möjlighet för industrin att träffa viktiga opinionsbildare för att diskutera behov och användbarhet av våra innovationer och vi är glada över att vi i år kunde träffas personligen.

Senzime såväl som Mercury-teamet visade upp TetraGraph i sina respektive utställningar vilket genererade en stor mängd kontakter med narkosläkare.

Som tidigare meddelats presenterades TetraGraph på framsidan av Anesthesiology, det Amerikanska narkosläkarförbundets officiella tidskrift, som delades ut på årsmötet.

Varje månad väljer redaktörerna för Anestesiology ut en studie som har publicerats i tidskriften och skapar en sammanfattande video. För oktober månad valdes studien med TetraGraph; Ipsilateral and Simultaneous Comparison of Responses from Acceleromyography- and Electromyography-based Neuromuscular Monitors” by Nemes et al. Klicka här för att se videon.

Behovet av neuromuskulär monitorering när blockerande läkemedel administreras diskuterades i en mängd presentationer, och TetraGraph omtalades och visades med bild i flertalet av dessa. Klicka på länken om du vill se bilder från mötet.

 • Dr. Renew, What you see is what you get. Or is it? Updates on Objective monitoring
 • Dr. Lien et al, Quantitative Neuromuscular Monitoring: More Important and More Feasible Than You May Think
 • Dr Caldwell et al, Neuromuscular Blockade in the Ambulatory Setting: Safe Practices
 • Dr Kwaku Owusu-Bediako presenterade två poster med TetraGraph från Nationwide Children’s Hospital
  • Feasibility of pediatric neuromuscular monitoring in laparscopic (restricted arm movement) surgical settings
  • Quantitative train-of-four monitoring in peditric patients using electromyography
 • Dr Vivian Hernandez presenterade två poster med TetraGraph från Mayo Clinic, FL
  • Comparison of Adductur Pollicis and Flexor Hallucis Brevis Muscles (Thumb vs. Great Toe) as Sites for Neuromuscular Monitoring with Electromyography after Sugammadex Antagonism
  • Electromyographic and acceleromyographic monitoring in restricted arm movement surgical setting. A prospective, randomized trial

"Efter många möten och samtal med ett stort antal narkosläkare är det uppmuntrande att höra att kvantitativ monitorering är ett högprioriterat ämne runt om i världen. Jag är så stolt över Senzime-teamet och våra fortsatta ansträngningar för en värld utan narkosrelaterade komplikationer", säger Pia Renaudin, VD Senzime

OM EMG
EMG stimulerar en perifer nerv och mäter responsen som genereras genom sammandragningen av den innerverade muskeln. Skillnaden jämfört med andra tekniker är att EMG mäter en elektrisk händelse som sker i den neuromuskulära förbindelsen. Då mätningen inte är beroende av en fysisk rörelse (som krävs av andra teknologier på området såsom AMG och KMG) är EMG en bättre indikator för ren neuromuskulär funktion. Anestesiexperter världen över anser att EMG är den nya guldstandarden inom NMT monitorering.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.