Handlingar inför stämma

(se årsredovisning och styrelsens fullständiga förslag till ändringar av bolagsordningen i bifogade dokument)

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.