HANDELN I SENZIMES AKTIER PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

Uppsala, 30 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelar att bolagets aktier idag upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

”En fantastisk milstolpe för Senzime som nu noteras på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Senzime är idag ett globalt företag med egen säljkår i USA och Tyskland, vi har licenstagare i Japan och Europa och vi har distributörer på andra viktiga marknader. Vi har levererat många hundra TetraGraph-system till operationsrum världen över och nya kliniska riktlinjer stödjer vår banbrytande teknik som hjälper till att eliminera de många miljoner narkosrelaterade komplikationer som patienter drabbas av varje år’’, säger Pia Renaudin, vd för Senzime.

Aktien kommer att handlas på Nasdaq Stockholm med oförändrad ticker (SEZI) och ISIN-kod (SE0002478776). Inget erbjudande eller utgivande av nya aktier har skett i samband med listbytet, och aktieägare i Senzime behöver inte vidta några åtgärder.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.