Genombrottsorder från amerikanskt universitetssjukhus

Pressmeddelande: Uppsala, den 30 december 2020. Senzime meddelar idag att deras dotterbolag Senzime Inc. har mottagit en genombrottsorder från ett av landets ledande sjukhus med fokus på patientsäkerhet.


 

Senzimes amerikanska dotterbolag, Senzime Inc, har successivt expanderat under året och har nyligen avslutat sin första etapp av kommersiell utveckling. Direktförsäljningsteamet samt Senzimes två distributörer har för närvarande utprövningar på ett flertal sjukhus runtom i USA.

Denna order är en bred utplacering av TetraGraph-system över sjukhusets operationssalar, som initialt omfattar 10 system med tillhörande engångssensorer, med avsikten att utöka med ytterligare system för att eliminera förekomsten av kvarvarande neuromuskulär blockad.

”Vårt amerikanska team har ett nära samarbete med sina kunder för att underlätta införandet av vår nya banbrytande digitala teknik. Att deras första utvärdering materialiserar sig till en stor försäljning är naturligtvis mycket uppmuntrande. Objektiv övervakning är en game-changer när det gäller att öka patientsäkerheten i operationer där 6 av 10 patienter upplever komplikationer idag”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 14:45 CET.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.