Genombrottsaffärer för Senzime i Storbritannien

Pressmeddelande: Uppsala, den 31 mars 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit beställningar på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och Sherwood Forest Hospital. Det inledande ordervärdet uppgår till omkring 0,5 MSEK.


Medway Maritime Hospital är ett NHS-sjukhus i Gillingham utanför London som utför närmare 30 000 operationer årligen och som tillhandahåller sjukvård till närmare en halv miljon patienter. NHS Sherwood Forest Hospital tillgodoser sjukhustjänster för över 420 000 människor årligen. Båda sjukhusen övergår nu till att använda TetraGraph för att monitorera de patienter som undergår narkos med neuromuskulära läkemedel.

Beställningarna har säkrats genom Senzimes nya distributör i Storbritannien – Healthcare 21 – ett av norra Europas största privatägda hälso- och sjukvårdsföretag med verksamhet i Storbritannien, Irland, Tyskland och Österrike. Healthcare 21 representerar ett flertal marknadsledande globala medicinteknikbolag. Senzime tecknade avtal med Healthcare 21 i februari, 2020.

”Intresset för TetraGraph är stort i Storbritannien – en marknad med över 1 250 sjukhus och förtydligade kliniska riktlinjer med krav och rekommendationer att övergå till objektiv patientmonitorering. TetraGraph uppfyller just dessa krav och efterfrågan för patientmonitorering är stark även om sjukvården lider av mycket hög belastning just nu”, säger Pia Renaudin, VD på Senzime.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020, kl. 12:00

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.