Framgångsrikt försäljningssamarbete i Storbritannien

NEWS: Uppsala, den 26 november 2020. Senzime är glada att dela med sig av erfarenheter från bolagets distributör i Storbritannien HC21 och Matthew Ryder, en av deras produktspecialister


 

Healthcare 21 grundades 2003 och är nu ett av Europas största privatägda MedTech-företag. Efter att nyligen ha inlett ett förvärvsprogram är deras 3-åriga mål att bygga ett paneuropeiskt försäljnings-, marknadsförings-, service- och distributionsföretag med en omsättning som överstiger 250 miljoner euro fram till 2023.

Matthew Ryder har spelat en viktig roll i flera av HC21’s försäljningsframgångar under året. När han berättar är det uppenbart att hans prestationer kommer från att vara mer än bara en affärsman. Han har en stark passion för att hjälpa andra och ser att hans roll påverkar andra människors liv positivt.

" Vi säljer inte bara ett instrument; vi ändrar vårdstandarden för att se till att fler patienter får tillgång till säker monitorering vilket minskar risken för komplikationer. Min roll är att skapa medvetenhet hos läkare att närmare 60% av patienterna vaknar med kvarstående neuromuskulär blockad efter operation.”, säger Matthew Ryder, Critical Care Product Specialist.

HC21 har för närvarande ett flertal pågående utprövningar i Storbritannien trots minskad tillgänglighet till sjukhusen under den pågående pandemin.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos kirurgiska patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.  Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.