Eva Walde förstärker styrelsen i Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 19 oktober 2020. Senzime meddelar idag att Eva Walde från och med idag kommer ingå i styrelsen som ny adjungerad ledamot för att därefter väljas in som ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma.

 

Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och över 20 års erfarenhet från ledande roller inom bland annat Johnson & Johnson, Pfizer och Phadia. Eva är idag bland annat styrelseledamot i Sedana Medical AB (publ.) och arbetar som marknadsdirektör i Olink AB.

”Det är mycket glädjande att få in en så erfaren person som Eva Walde i Senzimes styrelse. Eva har gedigen erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning av medicinsk teknik och kommer bli en stor tillgång för Senzime i den kommersiella fas vi är nu,” säger Philip Siberg, styrelseordförande i Senzime.

Tillsättningen av ny styrelseledamot har skett genom en extern rekryteringsprocess på uppdrag av valberedningen i Senzime som består av Philip Siberg, Adam Dahlberg, Lennart Kalén och Sorin Brull.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, styrelseordförande

Tel: +46 70 790 67 34

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.