Delårsrapport januari-mars 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 5 maj, 2022. Senzime AB:s (publ) delårsrapport för januari – mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information januari – mars 2022

  • Nettoomsättning 2 361 KSEK (1 437) motsvarande en tillväxt på 64 %
  • Bruttomarginal före avskrivningar 61,2 % (40,2)
  • Resultat efter finansiella poster -20 980 KSEK (-17 642)
  • Resultat per aktie -0,33 SEK (-0,27)
  • Likvida medel per 2022-03-31: 56,4 MSEK (142,5)

Highlights första kvartalet

  • Stark försäljningstillväxt – största ökningen från USA
  • TetraSens® Pediatric lanserad
  • Förbättrad bruttomarginal

VD-KOMMENTAR

Tillväxten i det första kvartalet var tydlig. Den totala försäljningsökningen uppgick till 64 procent där USA stod för den största ökningen, 109 procent jämfört med samma period föregående år, och Europa ökade med 36 procent. Sensorförsäljningen ökade med 44 procent under kvartalet jämfört med samma period 2021.

Den globala installerade basen av TetraGraph®-monitorer fortsätter att växa och vi har nu levererat ut ca 1 200 system till kunder och distributörer. Vi förväntar oss att den allt större installerade basen kommer att ge en kraftigt ökad försäljning av engångssensorer framöver.

Vi inledde året med att rapportera pågående eller kontrakterade utprövningar på 74 sjukhus världen över med en sammanlagd potential om 1 150 TetraGraph®- system. Vid första kvartalets utgång hade vi vunnit 27 av dessa sjukhus, påbörjat 29 nya utprovningar och inte förlorat en enda affär till någon konkurrent.

Under årets första kvartal vann vi en rad viktiga strategiska affärer i USA. En vunnen upphandling omfattade 50 TetraGraph® – system med tillhörande sensorer till sjukhusets samtliga operationsrum. Nästa vunna upphandling omfattade 23 TetraGraph® – system till ett stort universitetssjukhus i sydöstra USA som samtidigt standardiserade sina kliniska riktlinjer så att alla patienter som får muskelparalyserande läkemedel övervakas med vårt system. Ytterligare en viktig affär var en upphandling från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre sjukhus där samtliga operationssalar utrustats med TetraGraph® och som årligen utför närmare 11 000 operationer med muskelparalyserande läkemedel.

Ännu fler kliniska riktlinjer stödjer vår teknologi. I februari meddelade viktiga amerikanska Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) att de reviderar sina rekommendationer för patientövervakning och rekommenderar kvantitativ monitorering när muskelparalyserande läkemedel ges till patient – dvs den typ av teknisk lösning som Senzime är världsledande inom.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Senzimes hemsida

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.