Delårsrapport januari-juni 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti, 2021. Senzime ABs (publ) delårsrapport för januari – juni 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

 • God försäljningsökning och förbättrad bruttomarginal
 • Nya riktlinjer i Storbritannien kräver neuromuskulär kvantitativ monitorering
 • Notering på NASDAQ Stockholms huvudlista

Finansiell information april – juni

 • Nettoomsättning 4 390 KSEK (1 158)
 • Bruttomarginal före avskrivningar 62,1% (34,9)
 • Resultatet efter finansiella poster -22 576 KSEK (-12 500)
 • Resultatet per aktie -0,35 SEK (-0,22)
 • Likvida medel per 2021-06-30; 118,2 MSEK (84,0)

Finansiell information januari – juni

 • Nettoomsättning 5 827 KSEK (3 747)
 • Bruttomarginal före avskrivningar 56,7% (43,2)
 • Resultatet efter finansiella poster -40 218 KSEK (-21 122)
 • Resultatet per aktie -0,63 SEK (-0,37)

Försäljningen nästan fyrdubblades jämfört med det andra kvartalet förra året, och det var vårt bästa kvartal någonsin, trots att Covid-19 fortsätter att påverka våra möjligheter att starta utprövningar på sjukhusen. Från januari till juni hade vi en försäljningsökning på 64 procent jämfört med det första halvåret 2020. Vi ser en fortsatt stark tillväxt på sensorsidan, vilket är mycket positivt. Försäljningsökningen avspeglar sig också i en förbättrad bruttomarginal.

Allt fler länder inför nya riktlinjer för hur patienter ska monitoreras vid narkos. Under maj månad införde Storbritannien nya krav på att kvantitativ monitorering måste finnas tillgänglig på samtliga operationssalar och användas på alla patienter som får muskelblockerande läkemedel. De nya riktlinjerna har gjort att vi nu har ett tjugotal pågående utprövningar av TetraGraph® på brittiska sjukhus.

En av höjdpunkterna under det gångna kvartalet var givetvis noteringen för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är ett viktigt steg inom ramen för vår vision att eliminera narkosrelaterade komplikationer och samtidigt bygga ett världsledande bolag som skapar långsiktiga värden för kunder, aktieägare och samhället i stort. Vi hoppas också att det ska bredda vår investerarbas och bidra till ökad synlighet och exponering för bolaget.

Vår strategi att fokusera på nyckelmarknaderna USA och Tyskland fortsätter. Under kvartalet har vi utbildat de nya säljarna från vår distributionspartner Mercury som kompletterar vår egen säljkår i USA. I Tyskland har vi rekryterat de första säljarna och har flera pågående utprövningar varav några redan har övergått i förhandlingar.

Under kvartal tre räknar vi med fortsatta nyckelrekryteringar och stora framsteg i etableringen av vår produktion i Uppsala. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt 2021 präglat av allt fler utprövningar på sjukhus runtom i världen och hög affärsaktivitet som ett resultat av dessa.

Uppsala i augusti 2021
Pia Renaudin, VD

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.