COVID-19 – Uppdatering från Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 mars 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att man i dagsläget inte har några indikationer på problem med varuförsörjning eller fördröjningar i kundleveranser och att man arbetar aktivt med att stödja kunder och partners med digitala verktyg under den nuvarande situationen avseende COVID-19.

För oss på Senzime har säkerhet och omsorg om våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi står liksom de flesta företag inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset) och följer därmed noggrant hälsoriktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och World Health Organisation (WHO).

Tillgång till komponenter och produktionskapacitet har hittills inte påverkat Senzime. Vi arbetar aktivt med att stödja kunder och partners på distans med hjälp av digitala verktyg.

Finansiellt står vi på en stadig grund och bedömningen är att Senzime kommer att kunna leverera produkter och tjänster utan avbrott genom Corona-krisen. Det grundläggande behovet av neuromuskulär monitorering kvarstår även om planerade operationer skjuts fram för att ge plats åt akutsjukvård eller frigöra sjukvårdspersonal. Detta skulle potentiellt kortsiktigt kunna påverka efterfrågan, men det är i dagsläget för tidigt att uttala sig kring detta.

En uppdatering av läget för Senzime kommer att kommuniceras i det fall att förutsättningarna förändras.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.  Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.