Arbetsgrupp tillsatt för att ta fram europeiska riktlinjer för hantering av neuromuskulär blockad

Nyhet: Uppsala, den 19 november 2020. Senzime AB (publ) kan med glädje berätta att ESAIC, European Society of Anaesthesiology and Intensive Care, har skapat en arbetsgrupp för att utarbeta riktlinjer för hantering av neuromuskulär blockad.

 

Arbetsgruppen har inrättats för att tillhandahålla motivering och vetenskaplig grund för användningen av neuromuskulära blockeringsmedel i nuvarande anestesipraxis och kommer också att innefatta rekommendationer för hantering av neuromuskulär blockad. Guidelines-in-development

Som ett led i deras arbete med patientsäkerhet har ESAIC också lanserat utbildningsmoduler på ESAIC Academy och erbjuder bland annat ett webinar om strategier för att förhindra kvarstående neuromuskulär blockad efter operation. Webcast on Residual Neuromuscular Paralysis

Föreläsarna från Tyskland, Storbritannien och Frankrike drar slutsatsen att;

• Optimala kirurgiska tillstånd kan endast upprätthållas och garanteras genom kvantitativ neuromuskulär monitorering

• Korrekt dosering av reverseringsmedel kräver kunskap om graden av kvarstående neuromuskulär blockad

• Endast kvantitativ men inte kvalitativ övervakning ger korrekt information om kvarstående neuromuskulär blockad vid en TOFR mellan 0,4 och 1,0

• Kvantitativ men inte kvalitativ övervakning minskar signifikant antalet patienter som har kvarstående neuromuskulär blockad efter operation

• Elektromyografi (EMG) är den mest exakta neuromuskulära övervakningstekniken som för närvarande finns tillgänglig

TetraGraph är ett unikt EMG-baserat digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering av patienter under narkos. TetraGraph är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad med mål att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.