Akademiska Sjukhuset i Uppsala ny strategisk kund till Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 20 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att avdelningen för Neuroanestesi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tecknat avtal att köpa TetraGraph-system. Avtalet är av ett mindre värde och omfattar inledningsvis fem TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer.

”Senzime har under 2018 påbörjat utrullningen av TetraGraph. Avtalet med Akademiska är strategiskt viktigt för oss för att det verifierar och validerar behovet och våra lösningar även på hemmamarknaden.” säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

”Vi valde TetraGraph, baserad på EMG, eftersom det är den enda tekniken som inte kräver fri tillgång till patientens hand. Det är speciellt viktig med denna typ av övervakning vid neuroradiologisk intervention då patienterna sövs och får en kontinuerlig infusion av muskelblockerande läkemedel under hela ingreppet”, säger Arne Wessén, överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

”Vi har inlett ett nytt viktigt kommersiellt kapitel i bolagets historia. Samtidigt har vi bara börjat resan mot att uppnå vår ambition att bli världsledande inom patientövervakning, där patientens behov står i centrum. Överallt i världen har kirurger, narkosläkare och vårdpersonal påvisat behov av att förbättra hur patienter följs upp innan, under och efter operationer. Vi kan nu erbjuda dem smarta, digitala lösningar för högkvalitativ uppföljning och övervakning”, kommenterar vidare Pia Renaudin, VD för Senzime AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019, 15:30 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.