Accepterat abstrakt till IARS 2017

Uppsala, 13 mars, 2017. Senzime AB (publ) meddelar att Dr. J. Ross Renew och Prof. Sorin Brull från Mayo Clinic kommer att presentera abstraktet “Examining Awake Volunteer Pain Scores and Operator Ease of Use of a Novel Neuromuscular Blockade Monitor” på IARS årsmöte och Internationella Vetenskapliga Symposium i Washington DC den 6-9 maj 2017. I abstraktet jämförs TetraGraph med TOF-Watch med avseende på användarvänlighet och eventuellt upplevt obehag.

Abstraktet kommer efter presentationen att publiceras I tidskriften Anesthesia & Analgesia som är officiell tidskrift samt medlemsförmån för The International Anesthesia Research Society.

Om studien: Senzime, i samarbete med studieansvarige Dr J. Ross Renew, erkänd forskare inom området neuromuskulär farmakologi och fysiologi från Mayo Clinic i Jacksonville Florida, USA, genomförde en studie av frivilliga för att undersöka TetraGraphs noggrannhet, utvärdera dess användarvänlighet, samt eventuellt orsakande av obehag av nervstimulering. TetraGraph jämfördes med en före detta marknadsledande, numera utgången, extern produkt inom området: TOF-Watch.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader.

Professor Sorin Brull från Mayo Clinic kommer att presentera studien på IARS och Senzime ställer ut på mötet, kom gärna och besök oss i vår monter!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD Senzime

Tel: +46 (0)708 16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.